Zarobki i praca

Ekspert radzi – część 3

without comments

Przyznanie dopłat z funduszu socjalnego, Mozę być bowiem uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i oczywiście materialnej pracownika. Więcej pomocnych informacji można uzyskać w artykule prawnym ustawy o funduszu świadczeń socjalnych. Jeżeli pobieramy rentę rodzinną po naszym pierwszym mężu zaś obecnie po śmierci drugiego męża obcokrajowca, czy też przysługuje nam renta, jedna krajowa,polska, druga zagraniczna. Oczywiście takie jest prawo, możemy pobierać zarówno rentę po mężu pierwszym z Polski jak i drugim partnerze z obcego kraju. Możliwość pobierania renty zarówno w Polsce jak i na przykład we Włoszech gwarantują nie tylko polskie przepisy prawne ustawy o emeryturach i rentach,ale również regulacje obowiązujące w unii europejskiej. Wniosek o przyznanie renty należy składać w zależności od tego gdzie aktualnie przebywamy, możemy więc to zrobić zarówno w Polsce jak i we Włoszech.
Źródło:

http://praca.gratka.pl/porady-dla-szukajacych-pracy/

Written by admin

Kwiecień 4th, 2014 at 10:10 am

Posted in Praca

Tagged with , , ,

Ekspert radzi – część 2

without comments

Jeżeli pracodawca uznał, że nasza nieobecność w firmie spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy, miał prawo przesunąć termin urlopu, natomiast my powinniśmy potraktować taką decyzję jako polecenie służbowe, któremu musimy się podporządkować. Kiedy przebywamy na rencie i korzystamy z pomocy funduszu socjalnego zakładu pracy w którym byliśmy zatrudnieni. Zawsze jednak musimy dostarczać wiele plików dokumentów, między innymi zeznania podatkowe naszych bliskich, czy taka biurokracja jest konieczna. Niestety tak, jeżeli w regulaminie funduszu świadczeń socjalnych pracodawca oświadczył, jakie dane oraz jakie dokładnie dokumenty musi przedstawić pracownik,który stara się o finansowe wsparcie.
Źródło:

http://praca.gratka.pl/porady-dla-szukajacych-pracy/

Written by admin

Marzec 6th, 2014 at 10:10 am

Posted in Praca

Tagged with , , ,

Ekspert radzi – część 1

without comments

Zaplanowaliśmy sobie nasz urlop na przykładowo drugą połowę lipca. W ostatniej chwili nasz pracodawca oznajmia nam, że jednak przesuwa nam urlop, bowiem w firmie będzie kontrola zakładu ubezpieczeń społecznych i powinniśmy być obecni,pracujemy w dziale kadr i nasza obecność jest uzasadniona, czy nasz szef ma takie prawo aby decydować o naszym urlopie. Otóż niestety tak, bowiem w sytuacjach wyjątkowych przesunięcie terminu wcześniej zaplanowanego urlopu jest dopuszczalne. Jednak aby odbywało się to wszystko zgodnie z prawem, powody przesunięcia urlopu muszą pojawić się nagle, co oznacza, że nie mogą być przewidziane, wówczas kiedy urlopowy plan był projektowany.
Źródło:

http://praca.gratka.pl/porady-dla-szukajacych-pracy/

Written by admin

Luty 6th, 2014 at 10:10 am

Posted in Praca

Tagged with , , ,

Prawnik radzi – część 3

without comments

Czy otrzymamy odprawę, czy będzie nam przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych, po około dwudziestu pięciu lat stażu. Jeżeli nie przyjęliśmy warunków pracy to rozwiązanie umowy nastąpi na skutek wypowiedzenia pracodawcy. Odprawa będzie przysługiwała, jeżeli wypowiedzenie będzie dokonane z trybie ustawy o zwolnieniach grupowych. Jeżeli chodzi o zasiłek dla bezrobotnych otrzymamy go po siedmiu dniach od daty zarejestrowania się w urzędzie pracy. Natomiast gdybyśmy to my indywidualnie złożyli wymówienie czyli wypowiedzenie lub gdybyśmy zgodzili się na porozumienia stron, zasiłek przysługiwałaby po dziewięćdziesięciu dniach od daty rejestracji w urzędzie pracy. O tej zasady jest jednak jeden wyjątek jeśli porozumienie stron nastąpi z powodu upadłości lub likwidacji firmy, albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy wtedy również otrzymamy zasiłek dla bezrobotnych po siedmiu dniach od rejestracji w powiatowym urzędzie pracy.
Źródło:

http://praca.gratka.pl/porady-dla-szukajacych-pracy/

Written by admin

Styczeń 8th, 2014 at 10:10 am

Posted in Praca

Tagged with , , ,

Prawnik radzi – część 2

without comments

Jeżeli spełnia takowe warunki to wówczas przez pierwsze dwa lata działalności będzie mogła płacić niższe składki czyli sto pięćdziesiąt trzy złote dwanaście gorszy na ubezpieczenie społeczne oraz dwieście sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt trzy złote na ubezpieczenie zdrowotne. Gdyby studentka zatrudniła pracownika lub wzięła kogoś do pomocy na zlecenie, będzie musiała opłacać składki od przychodu uzyskiwanego przez pracownika lub zleceniobiorcę. Firma w której pracujemy po raz kolejny chce obniżyć nasze pensje. Odmówiliśmy przyjęcia zaproponowanych warunków. Czy takie rozwiązanie umowy o pracę będzie z winy pracodawcy czy też z naszej.
Źródło:

http://praca.gratka.pl/porady-dla-szukajacych-pracy/

Written by admin

Grudzień 10th, 2013 at 10:10 am

Posted in Praca

Tagged with , , ,